Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Konkurs fotograficzny "SIŁA W WOLNOŚCI"

Utworzono dnia 25.05.2021

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów

„Siła w wolności” – Radom 2021

 

 

 

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  „Siła w wolności” Radom 2021, jest Dom Kultury “Borki” w Radomiu.

1.2.  Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski oraz popularyzowanie wiedzy o historii Radomia.

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

II.  Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane tematycznie z najnowszą historią Polski i Radomia,  dowolną interpretacją hasła: wolność.

2.3. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20 lat, powyżej 20 lat.

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.

2.5. Fotografie powinny być w formacie JPG i wymiarze dłuższego boku co najmniej 3000 pikseli.

2.6. Fotografie powinny być przesłane na adresy e-mail organizatorów znajdujące się na końcu regulaminu i zawierać w opisie następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, kategorię wiekową (do lat 15, 16-20 lat lub powyżej 20 lat), miejsce wykonania,
a w przypadku uczniów  –  nazwę szkoły.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 20 czerwca 2021 roku.

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez  organizatora.

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie ww.dkborki-radom.naszdomkultury.pl w czerwcu 2021 roku.

3.6. Organizator nie planuje uroczystej gali konkursu, jednak nie wyklucza takiej możliwości w przypadku poprawy warunków epidemiologiczno-sanitarnych.

 

 

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych oraz nagrody specjalne.

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w Radomiu oraz za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia szkoły.

 

V. Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

5.4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie Domu Kultury „Borki” www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl/rodo .

5.5. Wszelkie dane osobowe oraz podane adresy e-mail wykorzystane będą jedynie do realizacji w/w konkursu. Po zakończeniu zadania zostaną usunięte z bazy danych administratora.

 

VI. Kontakt do organizatorów:

1. Maria Kosińska  dk.borki@op.pl, tel. (+48) 48 331 24 46

2. Marta Kowalska dk.borki@op.pl , tel.  (+48) 48 331 24 46

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin "Siła w wolności"

Utworzono dnia 25.05.2021, 14:26

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Stowarzyszenie dkb

 

Tajemnice dobrej kuchni.

 

"Działamy zdalnie"

GITARATEATR

PERKUSJA

Renegady oferta

  

  
Nowy singiel CARRION