Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Palma, Pisanka Karta z Wielkanocy 2019

Utworzono dnia 14.03.2019

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu plastycznego 

Palma, Pisanka Karta z Wielkanocy 2019
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

 


REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"PALMA, PISANKA, KARTA  z WIELKANOCNY"

 

1. Organizator:

Dom Kultury “Borki”, Radom ul.Sucha2

 2. Cele konkursu:

- kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej;

- podkreślenie znaczenia Świąt w kształceniu osobowości dziecka;

- przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci;

- kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej;

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci;

3. Uczestnicy:

            - dzieci w wieku przedszkolnym;

- dzieci w wieku szkolnym- klasy 0-VI (Szkoła Podstawowa)

4. Warunki konkursu:

- na konkurs składamydo wyboru:

*prace plastyczne ilustrujące tradycje, zwyczaje ,obyczaje   i obrzędy związane ze świętami Wielkanocnymi

*palmę

*pisankę

- ilość prac nadesłanych jest ograniczona do 5-ciu z jednej grupy przedszkolnej/klasy;

- format ilustracji – A4;

- techniki malarskie i rysunkowe;

- przy wykonaniu palm i pisanek dopuszcza się pomoc rodziców i opiekunów;

- ilustracje opowiadające o świętach powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci

- wszystkie prace muszą być opisane (imię, nazwisko autora pracy, wiek, grupa/klasa  ,
adres placówki) według załącznika nr 1 Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Palma, pisanka, karta z Wielkanocy”;

5. Termin składania pracPrace należy  dostarczyć w terminie do 05.04.2019r

Na adres:DomKultury “Borki”, Radom, ul.Sucha 2;

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając dyplomy i nagrody oraz zakwalifikuje
wybrane prace na wystawę pokonkursową.

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

- przedszkolnej

- szkolnej

z podziałem na plastykę obrzędową i ilustracje.

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostanązamieszczone na stronie internetowej DK"Borki"-www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej,  wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień

odbędzie się dnia15.04.2019 roku ( poniedziałek)

 - godz. 10.00- grupa przedszkolna

 - godz. 12.00- grupa szkolna

8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie

Dom Kultury “Borki” tel. 48 331-24-46

10.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej
z zakresu ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie Domu Kultury „Borki” www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl/rodo . 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Palma, Pisanka, Karta z Wielkanocy”

 

 

Powiatowy Konkurs plastyczny „Palma, pisanka ,karta z Wielkanocy” 2019

Imię autora:

 

nazwisko autora pracy:

 

Nazwa i adres placówki:

 

wiek, grupa/klasa

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W CELACH PROMOCYJNYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………..w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach

 

 

……………………………………………………………………………….

Data i podpis opiekuna prawnego

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin "Palma, Pisanka, Karta z Wielkiejnocy 2019

Utworzono dnia 14.03.2019, 14:42

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

 
Nowy singiel CARRIONStowarzyszenie dkb

 

Tajemnice dobrej kuchni.

 

Renegady oferta